Vul hier je gegevens
in en wij nemen contact met je op.

Kwaliteit Britse Universiteiten

Een veelgebruikte methode om een oordeel te vellen over de kwaliteit van universiteiten is door te kijken naar de rankings die jaarlijks worden gepubliceerd door verschillende media. Go4master krijgt dan ook regelmatig de vraag, wat moet ik hier eigenlijk mee en wat zeggen deze rankings nu echt?

Waarde ranking
Zoals uitgelegd op de pagina ‘Boost your career’ heeft een masterdiploma uit Groot-Brittannië dezelfde legale status als een Nederlands masterdiploma. De plaats van de universiteit op een rankinglijst is daar niet van afhankelijk. Het gaat dus om een andere, meer subjectieve, beoordeling van de onderlinge verschillen tussen Britse universiteiten. Dit blijkt ook uit het feit dat er geen officiële ranking bestaat van de universiteiten in Groot-Brittannië. Er zijn een aantal partijen in deze markt gesprongen die er allemaal weer een eigen waarderingsstelsel op nahouden.

Indicatie kwaliteit
Het is zonder meer waar dat de rankings een algemene indicatie geven van de kwaliteit van een onderdeel van het aanbod van de verschillende universiteiten. Maar een lage kwalificering op de lijst betekent absoluut niet dat een universiteit slecht onderwijs geeft. Daarbij is het zo dat deze rankings op een bepaalde manier tot stand komen. Het is belangrijk om een beetje te weten over de wijze waarop  de rankings tot stand komen om te kunnen bepalen hoeveel waarde je aan de rankings moet hechten.

Totstandkoming ranking
De rankings zijn in de eerste plaats gericht en gebaseerd op bachelor studenten. Dat betekent dat alle resultaten op bachelorniveau worden gemeten. Voor een masterstudent is het dus wel de vraag in hoeverre bijvoorbeeld de gemiddelde cijfers van de nieuwe bachelorstudenten (een gewogen criterium) van invloed zijn op de kwaliteit van de gegeven masters.

Publicaties hoogleraren
Daarnaast is het zo dat in de academische wereld het publiceren van wetenschappelijke artikelen, dat gelijk staat aan onderzoek doen, hoog wordt gewaardeerd. Dit geldt overigens voor universiteiten over de hele wereld. Daarom is dit onder andere een criterium dat de plaats van een universiteit op de ranking bepaalt. Het aantal gepubliceerde artikelen is echter geen maatstaf voor de kwaliteit van onderwijs. Het zegt hooguit iets over de onderzoekskwaliteiten van de professoren op de universiteit. Het garandeert echter niet dat iemand ook sterk is in het lesgeven.

Kwaliteit onderwijs
Tot slot is het zo dat kwaliteit zich moeilijk laat meten. Onderwijs is een dienst en daarbij wordt kwaliteit met name afgemeten aan de beleving en ervaring die het opwekt. Dat is dus gewoon heel erg persoonlijk, Het is volgens ons daarom verstandig om je niet teveel op rankings te richten, maar meer op je studierichting (specialisme) en de omgeving waarin je wilt studeren. Vervolgens kun je dan de universiteiten die deze studie aanbieden naast elkaar leggen en een aantal daarvan benaderen. Op basis hiervan kun jij dan het beste bepalen welke universiteit boven aan jouw eigen rankinglijst staat.

Voor een interessant artikel van Spits! over rankings Britse universiteiten. http://www.wilweg.nl/volledige-studie/mogelijkheden/rankings-van-universiteiten/?searchterm=ranking

 

 

Ja, ik wil studeren in het buitenland!

Go